วิศวกรโลหการ (ระยอง)

งาน งานว่าง วิศวกรโลหการ (ระยอง)

จังหวัดระยอง – โรงงานปิโตรเคมี โรงงานผลิตสารเคมี โรงแยกก๊าซ และงานก่อสร้างขนาดใหญ่ เป็นต้น ข้อมูลตำแหน่งงาน รายละเอียดงาน เป็นผู้ตรวจสอบรอยเชื่อมของโลหะโดยวิธีการไม่ทำลายสภาพ (NDT) ของอุปกรณ์อุตสาหกรรม อาทิ ภาชนะรับแรงดัน ถังเก็บน้ำมันดิบ โครงสร้างเหล็กฯ จัดทำรายงานสรุปผลการทดสอบและตรวจสอบเสนอให้ลูกค้า ประสานงานกับลูกค้าเพื่อทราบรายละเอียดในการปฏิบัติงาน สถานที่ทำงาน ระยอง จำนวนอัตราที่รับสมัคร 1 อัตรา เงินเดือน 17,000 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี (พ้นภาระทางทหาร) วุฒิการศึกษาระ…ดับ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ.) สาขาโลหการ มีความรู้ทางภาษาอังกฤษ (เขียน อ่าน) ได้เป็นอย่างดี ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ กรณีที่ต้องการประจำสาขาระยอง ผู้สมัครต้องจัดหาที่พักด้วยตัวเองหรือเป็นคนท้องถิ่นจะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ * กองทุนเงินทดแทน ประกันสังคม ประกันชีวิต AIA เครื่องแบบ ชุดหมี และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) เงินช่วยงานมงคลสมรส งานฌาปนกิจ งานอุปสมบท กองทุนเงินกู้สวัสดิการ ตรวจสุขภาพประจำปี กิจกรรมบริษัทฯ อาทิ งานเลี้ยงปีใหม่ งานกีฬาสี งานทำบุญบริษัทฯ เป…

27 September 2015 | 10:16 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments