วิศวกรไคเซ็น/เจ้าหน้าที่ไคเซ็น ( ประจำลพบุรี)

สมัครงาน หางานใหม่ วิศวกรไคเซ็น/เจ้าหน้าที่ไคเซ็น ( ประจำลพบุรี)

จังหวัดลพบุรี – ( ประจำลพบุรี) รายละเอียดของงาน – เป็นผู้ช่วยผู้จัดการแผนกไคเซ็นกลาง ในการผลักดันให้มีการทำกิจกรรม Kaizen เพื่อให้ TPM ของโรงงานที่ดำเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย – ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ในการประยุกต์ใช้เครื่องมือปรับปรุงที่เหมาะสมกับหน่วยงาน – เป็นผู้ช่วยของผู้จัดการแผนกไคเซ็นกลางในการแก้ปัญหา/โจทย์ของโรงงานร่วมกับ Kaizen Factory Team – จัดทำสรุปความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงงาน – ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา เง…ินเดือน 5 อัตรา ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/หญิง อายุ 22 – 26 ปี การศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมอาหาร,เครื่องกล,วิทยาศาสตร์,สัตวศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์อย่างน้อย 0 – 4 ปี ด้าน TPM และ ด้านการให้คำปรึกษา อย่างน้อย 2 ปี (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ) มีทักษะในการสื่อสารและการเป็นวิทยากรภายในองค์กรได้ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS ได้ดี ยินดีพิจารณารับนักศึกษาจบใหม่ สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ ติดต่อ : คุณนววิธ…

10 June 2016 | 10:40 pm งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments