วิศวกรไฟฟ้า (ปฎิบัติงานที่ โรจนะ 2 จ.อยุธยา)

งาน หางานใหม่ วิศวกรไฟฟ้า (ปฎิบัติงานที่ โรจนะ 2 จ.อยุธยา)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา – ร 1. ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน 2. รถรับส่งพนักงาน 3. อาหารกลางวัน 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5. ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว 6. ประกันชีวิต 7. โบนัสประจำปี 8. ตรวจสุขภาพประจำปี 9. เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีสมรส คลอดบุตร 10. เงินเกษียณอายุ 11. ค่าเดินทางในวันหยุด 12. เบี้ยเลี้ยงกรณีทำงานภายนอก 13. เงินยืมฉุกเฉิน 14. ลาทำบัตรประชาชน 15. ลาเพื่อการศึกษาบุตร 16. ลาสมรส 17. ลาอุปสมบท ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้า (ปฎิบัติงานที่ โรจนะ 2 จ.อยุธยา) รายละเอียดของงาน – ศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ… ในกระบวนการผลิตด้วยหุ่นยนต์อุตสาหกรรม – ศึกษาผลิตภัณฑ์ของลูกค้าเพื่อออกแบบกระบวนการผลิตใหม่ด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์ – ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านงานวิจัยต่าง ๆ – ปรับปรุง พัฒนา ซ่อมบำรุงระบบต่าง ๆ ของหุ่นยนต์ที่มีอยู่เดิมให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ – ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหางาน – จัดทำ Lay Out Support ติดตั้งระบบไฟฟ้า การโยกย้าย ติดตั้งเครื่องจักร – Support New Project สถานที่ปฏิบัติงาน สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอย…

1 June 2017 | 10:04 pm งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments