วิศวกรไฟฟ้า (ประจำเพชรบุรี) (ด่วน )

รับสมัครงาน งานว่าง วิศวกรไฟฟ้า (ประจำเพชรบุรี) (ด่วน )

บริษัท ธนะมล กรุ๊ป ดีเวลอปเมนท์ จำกัด – จังหวัดเพชรบุรี – ธุรกิจคลังสินค้าให้เช่า’ธุรกิจคลังสินค้าให้เช่า วิศวกรไฟฟ้า (ประจำเพชรบุรี) (ด่วน ) 1 ตำแหน่ง วันที่อัพเดต : 10 พ.ย. 2558 รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : เงินเดือน(บาท) : หน้าที่ความรับผิดชอบ : • จัดทำคู่มือปฏิบัติการและบำรุงรักษา รวมถึงตรวจสอบ O&M จากผู้จัดจำหน่าย พัฒนาบุคลากรใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดีในการทำงาน และให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร ตรวจสอบ ดูแล ซ่อม บำรุงรักษามอนิเตอร์ในโรงงานให้มีความพร้อมใช้งานได้เสมอ ตรวจสอบ ดูแล ซ่อม… บำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆภายในโรงงาน ติดต่อประสานงานกับ Supplier ในกรณีเกิดปัญหาที่ไซด์งาน ควบคุมการเบิกจ่าย และจัดการจำนวนสินค้าคงคลังให้ถูกต้อง จัดทำสรุปการทดสอบ และรายงานต่างๆเสนอแก่ผู้บริหาร ติดตามและตรวจสอบคุณภาพ ของการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ติดตามและตรวจสอบ As Build Drawing ตรวจสอบรายการงานแก้ไข (Punch List) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา สวัสดิการ สวัสดิการเพิ่มเติม : สวัสดิการมงคลสมรส อุปสมบท เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต เงินช่วยเหลือกรณีครอบครัวพนักง…

10 November 2015 | 11:46 pm งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments