วิศวกรไฟฟ้า (ประจำโรงงาน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี)

รับสมัครงาน มองหางาน วิศวกรไฟฟ้า (ประจำโรงงาน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี)

จังหวัดกาญจนบุรี – ลุ่ม – เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส – เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ – รางวัลอายุการทำงานนานปี – งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี – การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านต่างๆ – เข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา-ด้าน CSR ต่างๆ – ตรวจสุขภาพประจำปี – อื่นๆตามนโยบายบริษัทฯ หมายเหตุ สวัสดิการข้างต้นเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้า (ประจำโรงงาน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี) รายละเอียดของงาน 1. รับผิดชอบงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 2. สั่งการ กำกับ และควบคุมการปฏิบัต…ิงานทางด้านระบบไฟฟ้าในงานที่รับผิดชอบ 3. ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบของบริษัทฯ 4. ปฏิบัติงานตามระเบียบปฏิบัติ ขั้นตอนการทำงาน การจดบันทึกตามนโยบายของบริษัทฯ 5. ประสานงานกับทุกแผนกในฝ่ายผลิต 6. ควบคุม ดูแลการเบิกจ่าย วัสดุ หรืออุปกรณ์ในส่วนที่รับผิดชอบกับแผนกพัสดุโรงงาน สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี อัตรา เงินเดือน 1 ตามโครงสร้างบริษัทฯ คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุระหว่าง 22-35 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, สาขาไฟฟ้ากำลัง ประสบการณ์ทำงานด้าน…

17 September 2015 | 10:51 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments