วิศวกรไฟฟ้า (ประจำโรงน้ำตาลราชบุรี อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)

งาน หางาน วิศวกรไฟฟ้า (ประจำโรงน้ำตาลราชบุรี อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)

บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด – จังหวัดราชบุรี – บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย ภายในประเทศ และต่างประเทศ วิศวกรไฟฟ้า (ประจำโรงน้ำตาลราชบุรี อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี) -ร่วมวางแผนและตรวจสอบงานด้านระบไฟฟ้า -วางแผนงานและจัดทำงบประมาณการซ่อมประจำปี เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซม อุปกรณ์และระบบไฟฟ้า -ปฏิบัติงานตามนโยบายบริษัทและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา อัตรา : 3 เงินเดือน : ตามตกลง สวัสดิการ : ประกันสังคม / ประกันอุบัติเหตุ / โบนัส / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย ไม่จำเป็นต้องมีปร…ะสบการณ์ อายุ 22 ปีขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้ากำลัง 3. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 4. สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ 5. ปฏิบัติงานที่โรงงาน อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 6. มีใบประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 7. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น Microsoft Office ได้ 8. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ หมายเหตุ : สวัสดิการ – ประกันสังคม – ประกันอุบัติเหตุ – โบนัส – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – เป็นต้น สถานที่ปฏิบัติงา…

19 July 2017 | 10:19 pm งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments