วิศวกรไฟฟ้า (ภาคีวิศวกร)

งาน ค้นหางาน วิศวกรไฟฟ้า (ภาคีวิศวกร)

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด – กรุงเทพฯ – นควบคุมงานก่อสร้างอาคาร โรงงาน หรือโครงการขนาดใหญ่ 4. – มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสารงานกับผู้เกี่ยวข้องในโครงการได้ 5. – สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office ในการจัดทำรายงานต่างๆ ได้ดี 6. – มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ระดับ ภาคีวิศวกร สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือต่างจังหวัด จังหวัด : กรุงเทพมหานคร วิธีการรับสมัครงาน : ส่งประวัติการทำงานไปยัง email: personnel@cot.co.th หรือไปสมัครด้วยตนเองที่บริษัท สอบถามข้อมูลฝ่ายทรัพยากรบุคคล เบอร์ 02-934-3233-47 ต่อ 200, 201 บริษัท คอนซัลแ…บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT) เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาของคนไทย จดทะเบียนเริ่มดำเนินการในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2526 ให้บริการวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม การศึกษาสิ่งแวดล้อม และการจัดการ MIS/GIS ต่อองค์การของทั้งภาครัฐและเอกชนของไทยและต่างประเทศ COTได้จดทะเบียนในฐานข้อมูลของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาของหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เช่น ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเซีย ธนาคารโลก และกระทรวงการคลังของประเทศไทย วิศวกรไฟฟ้า (ภาคีวิศวกร) – ควบคุมแ…

6 May 2017 | 7:45 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments