วิศวกรไฟฟ้า (ระยอง)

รับสมัครงาน มองหางาน วิศวกรไฟฟ้า (ระยอง)

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) – จังหวัดระยอง – ลังการผลิต 500,000 ตันต่อปี โครงการ “Green Mill Project” จะตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง เป็นโรงงานสำหรับผลิตเหล็กคุณภาพสูงพิเศษ (low, medium, and high carbon steel) ด้วยเศษเหล็กโดยใช้เทคโนโลยีระดับสูง โดยมีการติดตั้งโรงงานบำบัดไอเสียรุ่นใหม่ล่าสุด (State of the Art Fume Treatment Plant) ที่เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยี สามารถรับประกันคุณภาพอากาศดีกว่ามาตรฐานการควบคุมของโลก (เพียง 1 ใน 3 ของที่กฎหมายกำหนด) โดยโครงการนี้ใช้เทคโนโลยี Electric Arc Technology (FASTARCTM) และ Vacuum Degassing Technology (VD) เป็นโ…ครงการแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วิศวกรไฟฟ้า (ระยอง) รับผิดชอบในด้านการควบคุมการซ่อมบำรุงเครื่องจักร วิเคราะห์และพัฒนาปรับปรุงเครื่องจักรให้สามารถตอบสนองความต้องการของการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ชี้แนะให้คำปรึกษาและการแก้ไขปัญหา จัดหาข้อมูลเพื่อให้ทำงานได้ถูกวิธีและมีความปลอดภัย อัตรา : 1 เงินเดือน : N/A สวัสดิการ : เบี้ยขยัน ค่าครองชีพ ค่าล่วงเวลา(โอที) ค่ากะการทำงาน ค่าความร้อน,ค่างานหนัก อาหารมื้อดึก พักร้อน 8-15 วันต่อปี ประกันอุบัติเหตุ เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือค…

1 April 2017 | 2:44 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments