วิศวกรไฟฟ้า รับสมัครด่วน สัมภาษณ์ทราบผลทันที ประจำที่ สระบุรีด่วน

สมัครงาน กำลังหางาน วิศวกรไฟฟ้า รับสมัครด่วน สัมภาษณ์ทราบผลทันที ประจำที่ สระบุรีด่วน

บริษัท ธนะมลกรุ๊ป ดีเวลอปเมนท์ จำกัด – กรุงเทพฯ – บริษัท ธนะมลกรุ๊ป ดีเวลอปเมนท์ จำกัด บริษัทประกอบกิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ และให้บริการด้านคลังสินค้า และ โรงงาน ให้เช่า ทางบริษัทมีการขยายงานและต้องการผู้ร่วมงานที่มีความรู้ความสามารถ ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดของบริษัทเพิ่มเติมได้ที่ วิศวกรไฟฟ้า รับสมัครด่วน สัมภาษณ์ทราบผลทันที ประจำที่ สระบุรีด่วน จัดทำคู่มือปฏิบัติการและบำรุงรักษา รวมถึงตรวจสอบ O&M จากผู้จัดจำหน่าย พัฒนาบุคลากรใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดีในการทำงาน และให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร ตรวจสอบ ดูแล ซ่อม บำ…รมงคลสมรส อุปสมบท เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต เงินช่วยเหลือกรณีครอบครัวพนักงานเสียชีวิต ชุดฟอร์มบางตำแหน่งงาน ตรวจสุขภาพประจำปีของทุกปี รถรับส่งประจำตามเส้นทางที่บริษัทจัดไว้ สายกรุงเทพบางปะอิน สายเจ้าพรหมเข้าบางปะอิน รถส่วนกลางบริษัทให้ใช้ในงาน ส่วนลดค่าที่พัก PKLD COURT สำหรับพนักงานที่จะพัก การจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือน ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทและผลการทำงานของพนักงาน คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ: ชาย 2. อายุ: 25 ปีขึ้นไป 3. การศึกษา: ปวส. – ปริญญาตรีสาขาวิศวกรไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง…

1 January 2016 | 2:17 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments