วิศวกรไฟฟ้า (ลพบุรี)

งาน หางานใหม่ วิศวกรไฟฟ้า (ลพบุรี)

ตำบลพัฒนานิคม, อำเภอพัฒนานิคม, จังหวัดลพบุรี – เครือเบทาโกร เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำของประเทศที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่อาหารสัตว์ ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพเพื่อการส่งออกและจำหน่ายในประเทศ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างหลากหลาย ภายใต้แนวคิด “เพื่อคุณภาพชีวิต” โดยมีบริษัทในเครือกว่า 36 บริษัท และพนักงานมากกว่า 27,000 คน ประจำอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศและในต่างประเทศ ( สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ข้อมูลบริษัทได้ที่ ) ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้า (ลพบุรี) รายละเอียด…ของงาน – จัดทำมาตรฐานการติดตั้ง การใช้งาน การบำรุงรักษา และการแก้ไขเบื้องต้น – จัดทำแผนงานการติดตั้งและการบำรุงรักษา เพื่อติดตาม ตรวจสอบ งานไฟฟ้า – จัดทำงบประมาณการจัดซื้อและจัดจ้าง ในส่วนของงานไฟฟ้าของงานระบบเครื่องกล – ประเมินสภาพในส่วนของงานไฟฟ้าของงานระบบเครื่องกลเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้พร้อมใช้งาน – ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล การทำงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าของงานระบบ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี อัตรา เงินเดือน หลายอัตรา ตามโครงสร้างเงินเดือน คุณสมบัติผ…

12 February 2017 | 11:50 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments