วิศวกรไฟฟ้า (อ.บางเลน จ.นครปฐม)

หางาน งานใหม่ วิศวกรไฟฟ้า (อ.บางเลน จ.นครปฐม)

บุญรอดบริวเวอรี่ – อำเภอบางเลน, จังหวัดนครปฐม – รศึกษาปริญญาตรี (วศ.บ.) วิศวกรรมอิเล็กทรอนิคส์ , อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ , คอมพิวเตอร์ เพศชาย อายุ 21 ถึง 25 ปี มีประสบการณ์0-2ปี มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office , PLC สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ สถานที่ปฏิบัติงาน ที่อยู่ :99 หมู่ 10 ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130 โทรศัพท์ :034-245600 โทรสารกลาง :034-245682 Website:…หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job description) โดยย่อ งานควบคุม โครงการติดตั้งด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในโรงงาน ควบคุมตรวจสอบดูแลและวางแผนซ่อมบำรุงระบบจ่ายไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน โดยเป็นไปตามหลักวิศวกรรมไฟฟ้า งานวิเคราะห์ และพัฒนาปรับปรุงระบบทางวิศวกรรมไฟฟ้า และฝึกอบรมด้านเทคนิคที่สนับสนุนระบบงานในโรงงาน จัดทำระบบข้อมูลทางด้านไฟฟ้าในงานอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน (Job Specification/Qualification) วุฒิกา…

19 September 2015 | 5:26 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments