วิศวกรไฟฟ้า (โรงไฟฟ้า สระบุรี)

รับสมัครงาน ค้นหางาน วิศวกรไฟฟ้า (โรงไฟฟ้า สระบุรี)

จังหวัดสระบุรี – ละผู้ลงทุน รับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม ตลอดจนรักษามาตรฐานสิ่งแวดล้อมภายใต้ความมุ่งมั่นในนโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม” นอกจากนี้ ยังได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตลอดจนการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 และ ISO 14001:2004 จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด และยังได้ขยายการลงทุนเพื่องานบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีบริษัทในเครือดังนี้ บมจ.เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน ศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี บริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จำกัด เป็นตัวแ…งไฟฟ้า สระบุรี) รายละเอียดของงาน 1. วางแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ 2. ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ศึกษาระบบการทำงานของโรงไฟฟ้า สรุปปัญหาและเสนอแนะแนวทางแก้ไข 4. ชี้แจงกระบวนการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์แก่หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สถานที่ปฏิบัติงาน นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี อัตรา เงินเดือน 10 อัตรา ตามโครงสร้าง คุณสมบัติผู้สมัคร การศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มีประสบการณ์ด้านงานระบบไฟฟ้า อย่างน้อย 1-5…

26 February 2017 | 11:57 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments