วิศวกรไฟฟ้า (Electrical engineer) **** ประจำจังหวัดกาญจนบุรี

สมัครงาน มองหางาน วิศวกรไฟฟ้า (Electrical engineer) **** ประจำจังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี – – ควบคุมการก่อสร้างตาม Site งานต่างๆของบริษัท – ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง – จัดทำแผนการก่อสร้าง – จัดทำประมาณการค่าใช้จ่าย และสรุปค่าใช้จ่ายในโครงการ – ตรวจรับงานจากผู้รับเหมา – จัดทำ Report ส่งผู้บังคับบัญชา **** ประจำจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี อัตราที่รับ 1 อัตรา เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท บาท คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย อายุ 23-30 ปี 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไปในสายงานวิศวกรรมไฟฟ้า 4. มีความรู้ในเรื่องของ ระบบ PLC แล… สัปดาห์ละ 1 วัน วิธีการสมัคร สมัครด้วยตนเองที่โรงงานในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี, สุพรรณบุรี, ปราจีนบุรี สมัครด้วยตนเองที่ชั้น 11 อาคาร เอส ซี แอสเสท ถ.วิภาวดีรังสิต สมัครผ่าน E-mail เอกสารที่ต้องนำมาในวันสัมภาษณ์ 1. Resume ประกอบการสมัคร 2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ 4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ 5. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป 6. หนังสือรับรองเงินเดือน/ สลิปเงินเดือนจากที่ทำงานล่าสุด เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่1010 อาคาร เอส ซี แอ…

26 September 2015 | 7:13 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments