วิศวกร (ด้านงานฝึกอบรม / ผู้สอนงานด้านเทคนิค) ระยอง / สมุทรปราการ

หางาน ค้นหางาน วิศวกร (ด้านงานฝึกอบรม / ผู้สอนงานด้านเทคนิค) ระยอง / สมุทรปราการ

จังหวัดระยอง – จังหวัดสมุทรปราการ – ะ – ค่าอาหารกลางวัน – เงิน Bonus – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – สหกรณ์ออมทรัพย์ – ประกันชีวิต และอุบัติเหตุ – ชุดฟอร์ม 3 ชุด/ปี – รถรับ-ส่งพนักงาน ตำแหน่ง : วิศวกร (ด้านงานฝึกอบรม / ผู้สอนงานด้านเทคนิค) ระยอง / สมุทรปราการ รายละเอียดของงาน • พัฒนาหลักสูตรรองรับ Operator Skills Level up เช่นหลักสูตร พื้นฐานกิจกรรมคุณภาพ (5 ส. QCC) / ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม / จิตสำนึกด้านต้นทุน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรู้พื้นฐานด้านกระบวนการผลิต • บันทึกและควบคุม กระบวนการประเมินขั้นความรู้และทักษะของ…พนักงานใน IDP (Individual Development Plan) ของพนักงานในสายปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเป็นแผนฝึกอบรมและเพื่อเป็นหลักฐานในการ Promotion ของพนักงาน • สอนหลักสูตรในความรับผิดชอบให้กับพนักงาน • ติดตามผลการสอนและให้การรับรองความสามารถของพนักงานที่ผ่านการฝึก • อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ระยอง / สมุทรปราการ หลายจังหวัด อัตรา เงินเดือน 3 อัตรา ตามประสบการณ์ คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป การศึกษา ป.ตรี วุฒิครุศาสตร์อุตสาหกรรมหรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล / อุตส…

29 March 2017 | 10:49 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments