วิศวกร (ประจำไซต์งาน จ.นครปฐม)

หางาน หางาน วิศวกร (ประจำไซต์งาน จ.นครปฐม)

จังหวัดนครปฐม – บริษัท เค.ซี.ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา 40 ปี แล้ว ผลิตสินค้าคอนกรีตอัดแรง เช่น สะพาน และผลิตภัณฑ์คอนกรีตขนาดใหญ่ – ต้องการขยายหน่วยผลิตไปที่จังหวัดนครปฐม เพื่อรองรับงานถนนมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี – มีความต้องบุคคลกร เพิ่มเพื่อรับรองโครงการดังกล่าวโดยทางบริษัทฯ ได้รับงานผลิตคานสะพานคอนกรีตอัดแรง เพื่อส่งมอบสินค้าให้กับถนนมอเตอร์เวย์ฯ – เมื่อแล้วเสร็จโครงการมอเตอร์เวย์ เข้าทำงานต่อที่สำนักงานใหญ่จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอเชิญผู้สน…กร (ประจำไซต์งาน จ.นครปฐม) รายละเอียดของงาน – ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแผน และตามลำดับของโครงสร้าง – ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา – ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด – ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย – ตรวจสอบและติดตามการทำงานของผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง – ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย สถ…

13 October 2016 | 10:55 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments