วิศวกร (ผู้จัดการกลุ่มงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม)

รับสมัครงาน หางานใหม่ วิศวกร (ผู้จัดการกลุ่มงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม)

Mahidol University International College – กรุงเทพฯ – วางแผนและบริหารทีมงานได้แก่ งานปฏิบัติการและสิ่งแวดล้อม จราจร ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Total Facility Management) วางแผนและดูแลระบบระบบประกอบอาคาร, ระบบความปลอดภัยในอาคาร, การบริหารจัดการพื้นที่ใช้สอยและพื้นที่โดยรอบอาคาร และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง วางแผนและบริหารงบประมาณประจำปี กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในอาคารให้สอดคล้องกับนโยบายโดยรวมที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีนโยบายและการปฏิบัติงานบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องตามลักษณะอาคารที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม… (Green Building/Eco University) ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดกิจกรรมภายในอาคารให้สัมฤทธิ์ผล ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา Qualifications เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรี-โท ทางวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา หรือสาขาบริหารทรัพยากรอาคาร (Facility Management) มีประสบการณ์การทำงานด้านวิศวกรรมศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารจัดการอาคารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ รักงานบริการ ,มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถสื่อสารภาษาอังก…

27 June 2016 | 7:42 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments