วิศวกร (ระบบน้ำ)

สมัครงาน หางาน วิศวกร (ระบบน้ำ)

กรุงเทพฯ – ารและบริหารโครงการเปลี่ยนแปลงของระบบงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม-ระบบระบายน้ำ สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารศูนย์ซ่อมบำรุง จังหวัดกรุงเทพมหานคร เงินเดือน ตามโครงสร้าง คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย /หญิง อายุ 23-32 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา / เครื่องกล มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อยในงานซ่อมบำรุง 1- 3ปี มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี ในงานวิศวกรรมและซ่อมบำรุงหรือก่อสร้างอุโมงค์คอนกรีต โรงงานหรืออาคารขนาดใหญ่ มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม มีทักษะในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดี มีท…ักษะในการวางแผน สามารถใช้โปรแกรม Ms.office ได้ดี สามารถติดต่อสื่อสารโดยการพูดและเขียนภาษาไทย -อังกฤษ ได้ดี วิธีการสมัคร สมัครทาง ส่ง RESUME, หลักฐานการศึกษา, พร้อมรูปถ่าย, มาทาง E-mail สามารถมาสมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท ติดต่อแผนกสรรหาและว่าจ้าง สำนักทรัพยากรบุคคล วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-14.00 น. *** กรุณาแต่งกายสุภาพเรียบร้อยและเตรียมเอกสารการสมัครให้ครบถ้วน *** สำเนาวุฒิการศึกษา/ สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน/ สำเนาเอกสารราชการทหาร/ รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป *** ติดต่อ…

6 June 2016 | 10:59 pm งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments