วิศวกร ระบบน้ำ

งาน มองหางาน วิศวกร ระบบน้ำ

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) – กรุงเทพฯ – อัตรา – เงินเดือน – สวัสดิการ 1. ค่ารักษาพยาบาล 2. ลาอุปสมบท หรือลาประกอบพิธีฮัจจ์ 3. เช็คของขวัญเมื่อพนักงานสมรสและสิทธิในการลาเพื่อสมรส 4. การลาคลอดบุตรและเงินพิเศษ 5. เงินสวัสดิการมรณะสงเคราะห์ ค่าฌาปนกิจและสิทธิในการลา 6. ในช่วยเหลือกรณี ประสบอัคคีภัย วาตภัย หรืออุทกภัย 7. การตรวจสุขภาพประจำปี 8. การประกันภัยอุบัติเหตุและการประกันชีวิต 9. เครื่องแบบพนักงาน 5 ชุด 10.เงินบำรุงขวัญ (โบนัส) ประจำปี ปรับเงินเดือนประจำปี 11.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 12.ส่วนลดบัตรโดยสาร MRT ครึ่งราคา 13….Fitness 14.รถรับส่งพนักงาน คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25-35 ปี 2. วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม เครื่องกล, ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์ และแมคคาทรอนิกส์ 3. ประสบการณ์ทำงาน 2-5 ปีขึ้นไป 4. หากมีประสบการณ์ด้านขนส่งมวลชน/ ควบคุมการทำงานระบบเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม หรืออาคารสูง จะได้รับพิจารณษเป็นพิเศษ สถานที่ปฏิบัติงาน พระราม 9 จังหวัด กรุงเทพมหานคร วิธีการรับสมัครงาน บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ติดต่อแผนกสรรหาและว่าจ้าง สำนักท…

25 January 2016 | 6:54 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments