วิศวกร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงกลั่น

รับสมัครงาน งานใหม่ วิศวกร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงกลั่น

บางจากปิโตรเลียม – จตุจักร, กรุงเทพฯ – เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี ปริญญาตรี และ/หรือปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี, วิทยาศาสตร์ สาขาเคมีเทคนิค มีประสบการณ์การใช้งานโปรแกรม Aspen Hysys Simulation หากมีประสบการณ์งานที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ หน้าที่งานโดยย่อ บริหารโครงการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงกลั่น ซึ่งครอบคลุมงานด้านวางแผน ปฏิบัติการ ซ่อมบำรุง วิศวกรรม * ติดตามและรายงานผลปฏิบัติการด้านต่างๆ ของโรงกลั่น บริหารข้อมูลให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สถานที่ปฏ…ิบัติงาน – โรงกลั่นน้ำมันบางจาก ซ.สุขุมวิท64 (BTS ปุณณวิถี) หรือ ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบได้ที่ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร A ชั้น10 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือส่งประวัติย่อ พร้อมรูปถ่ายมาที่ เอกสารประกอบการสมัคร รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1รูป สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย) สำเนาหนังสือผ่านงาน (ถ้ามี) สำ…

10 September 2015 | 7:07 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments