วิศวกร

งาน มองหางาน วิศวกร

Bangkok Expressway and Metro PCL – กรุงเทพฯ – วิศวกรระบบรถไฟฟ้าและรถซ่อมบำรุง/ วิศวกรระบบอาณัติสัญญาณและ SCADA/วิศวกรระบบรางวิ่งและอุปกรณ์ซ่อมบำรุงรางวิ่ง/ วิศวกรระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติและประตูกั้นชานชาลา/ วิศวกรระบบควบคุมและระบายอากาศ Qualifications เพศชาย หรือ หญิง อายุ 23-30 ปี ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/ เครื่องกล/ คอมพิวเตอร์/ อิเล็กทรอนิกส์/ โยธา (ตำแหน่งวิศวกรทุกระบบ) ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (สำหรับตำแหน่งวิศวกรระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติและประตูกั้นชานชาลา) มีประสบการณ์ในการทำงาน…ด้านวิศวกรรมและซ่อมบำรุง 2 ปีขึ้นไป สำหรับตำแหน่งวิศวกรระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติและประตูกั้นชานชาลา ประสบการณ์ 4 ปี มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้ มีทักษะในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดี ประสบการณ์ทำงานด้านระบบขนส่งมวลชนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ ประสบการณ์ทำงานด้านการควบคุมการทำงานของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมหรืออาคารสูง จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ ประสบการณ์ทำงานด้านพัฒนาซอฟท์แวร์, ระบบ LAN, ระบบปฏิบัติการ UNIX จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ ประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับ Computerized…

6 October 2016 | 7:10 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments