วิเคราะห์สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ (Officer / Assistant Manager)

สมัครงาน ค้นหางาน วิเคราะห์สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ (Officer / Assistant Manager)

Kiatnakin Bank PCL – กรุงเทพฯ – ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูล และเอกสารการขอสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ และรถยนต์มือสอง รวมถึงการตรวจสอบ/สอบทานความถูกต้องของข้อมูลลูกค้า / เจ้าหน้าที่การตลาด / บุคคลอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง จากนั้นทำการวิเคราะห์ และพิจารณาวงเงินเพื่ออนุมัติสินเชื่อตามอำนาจอนุมัติ โดยให้ตรงตามหลักเกณฑ์การพิจารณาให้สินเชื่อที่ธนาคารกำหนด Responsibilities พิจารณา/ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและถูกต้องเพื่อประกอบการพิจารณา สอบทาน/พิสูจน์ความเป็น ตัวตนลูกค้า (Verify) และติดต่อป…ระสานงานกับสาขา เพื่อขอข้อมูลที่จะใช้ในการพิจารณาสินเชื่อ วิเคราะห์สินเชื่อตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานสินเชื่อแต่ละประเภทที่กำหนดไว้ พิจารณา/วิเคราะห์ความเสี่ยง และให้ความเห็นเพื่อนำเสนออนุมัติสินเชื่อ วางแผน/ดำเนินการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้ได้ตามเป้าหมายและตามกรอบเวลาที่มีการตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Qualifications ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา มีประสบการณ์ในงานด้านการวิเคราะห์สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี มีความรู้เกี่ยวกับการพิจารณารถยนต์มือสอง มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ได้แก่ Excel…

9 June 2016 | 7:38 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments