(วุฒิ ปวช.-ปวท.-ปวส.) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์รับสมัครเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

สมัครงาน หางานใหม่ (วุฒิ ปวช.-ปวท.-ปวส.) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์รับสมัครเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

จังหวัดเพชรบูรณ์ – จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์รับสมัครเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประเภทกลุ่มงานบริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ สังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 1) ปวช.=11,280 2) ปวท.หรือ อนุปริญญา 2 ปี = 13,010 3) ปวส. หรือ อนุปริญญา 3 ปี = 13,800 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษ…าตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้สนใจจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป เลขที่ 125 หมู่ที่ 10 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 22 -30 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร.056…

18 November 2016 | 6:36 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments