(วุฒิ ปวช-ปใตรีทุกสาขา)โรงพยาบาลลำปาง ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวช ปริญญาตรีทุกสาขา จำนวน 13 อัตรา

สมัครงาน งานว่าง (วุฒิ ปวช-ปใตรีทุกสาขา)โรงพยาบาลลำปาง ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวช ปริญญาตรีทุกสาขา จำนวน 13 อัตรา

จังหวัดลำปาง – โรงพยาบาลลำปาง ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวช ปริญญาตรีทุกสาขา จำนวน 13 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีทุกสาขา 2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในประเภทวิชา พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาพณิชยการ การบัญชีการตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กา…ชีพสาขาการพยาบาล ชั้นหนึ่ง หรอื การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง วิธีสมัคร : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง สถานที่รับสมัคร : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารนวมินทรราชประชาภักดี ชั้น 6 โรงพยาบาลลำปาง ที่อยู่ 280 ป่าขาม 1 ตำบล พระบาท อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง วันที่เปิดรับสมัคร : 23 – 27 พฤษภาคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม…

25 May 2016 | 6:45 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments