วุฒิ ม.3 ถึง ปริญญาตรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 11 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 – 15 กันยายน 2558

หางาน ค้นหางาน วุฒิ ม.3 ถึง ปริญญาตรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 11 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 – 15 กันยายน 2558

อำเภอหนองหาน, จังหวัดอุดรธานี – วุฒิ ม.3 ถึง ปริญญาตรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 11 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 – 15 กันยายน 2558 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังนี้ 1 นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 8 อัตรา เงินเดือน 11,340 บาท ปริญญาตรีสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม /อนมัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อมระบาดวิทยา อายุ 20 ปี ขึ้นไป 2 พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 7,110 บาท ม.3 , ม.6 อายุไม่เกิน 45 ปี 3 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 6,910 บาท มีคว…ามรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ และเคยได้ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว มากกว่า 5 ปีขึ้นไป หรือ ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ อายุไม่เกิน 45 ปี วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหาน ตั้งแต่วันที่ 2 – 15 กันยายน 2558 Download File | | |…

6 September 2015 | 5:50 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments