(วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ทุกสาขา) กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 10 อัตรา

สมัครงาน หางานใหม่ (วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ทุกสาขา) กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 10 อัตรา

กรุงเทพฯ – กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 10 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1 ตำแหน่ง : ช่างบล็อคและแม่พิมพ์ อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : – ปวช. – ปวส. ทุกสาขาวิชา 2 ตำแหน่ง : ช่างโยธา อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : – ปวช. – ปวส. ทุกสาขาวิชา 3 ตำแหน่ง : พนักงานบริการ อัตราเงินเดือน : 10430 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำ…แหน่ง ระดับการศึกษา : – ปวช. – มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) วิธีสมัคร : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง สถานที่รับสมัคร : กองกำลังพล กองบัญชาการ กรมแผนที่ทหาร ถนนกัลยาณไมตรี กรุงเทพมหานคร วันที่เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ถึง วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม…

25 May 2016 | 7:38 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments