ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนเชียงใหม่ รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา

สมัครงาน งาน กำลังหางาน ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนเชียงใหม่ รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา

: ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนเชียงใหม่ – อำเภอดอยสะเก็ด, จังหวัดเชียงใหม่ – ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน : 2 อัตรา เพศ : ไม่จำกัดเพศ อายุ : 23 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา : ปวช.ปวส. หรือเทียบเท่า คุณสมบัติอื่นๆ : เงินเดือน : 8600 เงื่อนไข/ลักษณะงาน : งานด้านธุรการ สำนักงาน เอกสารท่วไป งานประกันคุณภาพการศึกษา ข้อมูลติดต่อ ชื่อสถานประกอบการ :: ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนเชียงใหม่ สินค้า/บริการ : ประกาศรับสมัครด่วนน! เจ้าหน้าที่ธุรการ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนเชียงใหม่ (มหาวิทยาลัยชีวิต) งานด้านธุรการ สำนักงาน เอกสารท่วไป งานประกันคุณภาพการศึกษา วุฒิการศึกษ…า ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า สาขา การจัดการ บัญชีการเงิน ศิลปศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง เงินเดือน 8,600 บาท หยุดอาทิตย์ละ 2 วัน ยกเว้น วันเสาร์ อาทิตย์ สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0812355008 ที่ตั้ง ::วัดร้องขุ่น ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ :: โทรศัพท์ :: 0812355008 แฟกซ์ :: Website : http://http://www.life.ac.th/a/m/m.html Email :: ติดต่อ: เลขานุการสำนักงาน…

5 January 2016 | 5:39 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments