ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต เขต7 จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

หางาน ค้นหางาน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต เขต7 จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

จังหวัดเชียงใหม่ – ศฝ.เขต7 จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ตำแหน่งที่รับสมัคร 1 พนักงานพินิจ(ชาย) จำนวน 1 อัตรา ทำงานที่ สถาพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ เงินเดือน 13,800 บาท วุฒิ ปวส 2 พนักงานคุมประพฤติ จำนวน 1 อัตรา ทำงานที่ สถาพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรี สาขานิติศาสตร์ 3 พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ทำงานที่ สถาพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา… เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทางบัญชี 4 พนักงานพินิจ (หญิง) จำนวน 1 อัตรา ทำงานที่ สถาพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา เงินเดือน 13,800 บาท วุฒิ ปวส (เฉพาะผู้หญฺิง) วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์ฝึกและรบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 158 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทร 053 297043,053 299952 ตั้งแต่วันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2558 ในเวลาราชการ เอกสารอ้างอิงและรายระเอียดเพิ่มเติม | | |…

13 August 2015 | 3:10 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments