ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ตุลาคม 2558

รับสมัครงาน งานใหม่ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ตุลาคม 2558

จังหวัดขอนแก่น – ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ตุลาคม 2558 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 13,285 บาท คุณสมบัติเแพาะตำแหน่ง 1 วุฒิไม่ต่ำวก่า ปวช ด้านพณิชยการ ทุกสาขา 2 มีความรู้ด้านการพิมพ์เอกสาร ภาษาไทยและ english ไม่ต่ำกว่า 25 คำ/นาที 3 ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี วิธีสมัคร : ใบสมัครและยื่นด้วยตนเอง สถานที่รับสัมคร : ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ถนนศรีจนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ตั้งอยู่ตรงบ้านศรีฐา…

13 October 2015 | 3:43 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments