ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สมัครงาน หางานใหม่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

จังหวัดเพชรบุรี – ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอีดดังนี้ ตำแหน่ง : นักวิชาการประมง อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ตามผลการรับรองของ ก.พ. ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง ทางกรจัดการประมง ทางชีววิทยาประมง ทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทางวิทยาศาสตร์การประมง ทางประมงน้ำจืด ทางวิทยาศษสตร์ทา…งทะเล สาขาวิชาวิทยาศษสตร์กายถาพ ทางเคมี ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางวาริชศาสตร์ สาขาวิชวิทยาศษสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางสัตววิทยา ทาพันธุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชสัตว์ ทางการประมง ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ วิธีสมัคร : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง สถานที่รับสมัคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 1 ส…

21 July 2016 | 4:04 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments