ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (พิษณุโลก) เปิดรับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท

หางาน งานว่าง ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (พิษณุโลก) เปิดรับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท

จังหวัดพิษณุโลก – ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (พิษณุโลก) เปิดรับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง : นักจิตวิทยา อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก วิธีสมัคร : ขอและยื่นใ…บสมัครด้วยตนเอง สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 เลขที่ 138/35 – 36 สี่แยกินโดจีน ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก วันที่เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ถึง วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม…

11 June 2016 | 3:37 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments