ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 24 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2560

รับสมัครงาน หางานใหม่ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 24 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2560

จังหวัดพิษณุโลก – ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 24 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1 ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวน : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 2 ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวน : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับต…ำแหน่ง : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 3 ตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่ อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวน : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และวารสารศาสตร์ วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สถานที่รับสมัคร : งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ ศูนยือนามัยที่ 2 พิษณุโลก เลขที่ 21 หมู่ 4 ตำ…

21 October 2017 | 10:23 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments