สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 9 อัตรา

รับสมัครงาน กำลังหางาน สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 9 อัตรา

ไทย – สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 9 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล – งานบริการผู้ป่วยนอก 1 อัตรา – งานบริการผู้ป่วยในชาย 2 อัตรา – งานบริการผู้ป่วยในหญิง 6 อัตรา จำนวน 9 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่และได้รับวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ วิธ…ีสมัคร : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 88/26 ม.4 ซอยบำราศนราดูร ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี วันที่เปิดรับสมัคร : 25 กรกฎาคม ถึง 26 สิงหาคม 2559 ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม…

16 July 2016 | 6:40 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments