สถาปนิก (โครงการก่อสร้าง ม.เชียงใหม่)

รับสมัครงาน มองหางาน สถาปนิก (โครงการก่อสร้าง ม.เชียงใหม่)

บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด – จังหวัดเชียงใหม่ – ่างๆ เป็นต้น และขณะนี้ บริษัทฯ มีโครงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ต้องการรับสมัครพนักงานหลายอัตรา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ สถาปนิก (โครงการก่อสร้าง ม.เชียงใหม่) – ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุมีคุณภาพเหมาะสมและให้ประโยชน์สูงสุด – ออกปฏิบัติงานร่วมกับวืศวกรก่อสร้าง เพื่อให้ใช้วัสดุและตามแบบที่วางไว้ตามเงื่อนไขสัญญา – ตรวจสอบมาตรฐานและความปลอดภัยของอาคาร – ประจำพื้นที่ตามจังหวัดต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย อัตรา : 1 อัตรา เงินเดือน : ตามตกลง สวัสดิการ : – ชุดพนักงาน – ประกันอุบัต…ิเหตุ – กองทุนประกันสังคม – โบนัสประจำปี คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป 2. มีประสบการณ์ด้านงานสถาปนิก 2 ปีขึ้นไป 3. มีทักษะ การใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง เช่น Autocad และโปรแกรมเขียนภาพ Perspective 4. มีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 5. สามารถเดินทางปฏิบัติงาน ตามโครงการต่างๆของบริษัทฯได้ 6. ทักษะภาวะผู้นำ / ทักษะการสื่อสาร / ทักษะการวิเคราะห์ 7. มีระเบียบวินัย / มีมนุษยสัมพันธ์ดี / ให้ความร่วมมือกับทีมงานดี สถานที่ปฏิบัติงาน : โครงการก่อสร้าง ม.เชียงใหม่ จ…

10 October 2018 | 6:49 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments