สถาปนิก

งาน งานว่าง สถาปนิก

บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) – จตุจักร, จตุจักร, กรุงเทพฯ – ดแทน 1.3) การตรวจสุขภาพประจำปี 2.)สวัสดิการที่บริษัทฯจัดให้เพิ่มเติม 2.1) สวัสดิการเพื่อการซื้อที่อยู่อาศัย 2.2) สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2.3) สวัสดิการประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม 2.4) สวัสดิการเงินแสดงความยินดีกรณีพนักงานมงคลสมรส 2.5) สวัสดิการเงินแสดงความยินดีกรณีพนักงานคลอดบุตร 2.6) สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต 2.7) สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีครอบครัวพนักงานเสียชีวิต 2.8) สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเจ็บป่วยจากการทำงาน 2.9) สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานประสบอุบ…ัติภัย 2.5) งานเลี้ยงสังสรรค์หรือสันทนาการ 2.6) ชุดยูนิฟอร์ม,เครื่องแบบบริษัท 2.6) การปรับเงินเดือน 2.7) โบนัส คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. – หญิง , ชาย 2. 23 – 35 3. – ปริญญาตรี – ปริญญาโท 4. – มีประสบการณ์ในงานสถาปัตย์หรือออกแบบและเขียนแบบด้าน Office Building , High Rise Building , Condominium , Residential อย่างน้อย 1 5. – ถ้ามีประสบการณ์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือรับเหมาก่อสร้างจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 6. – มีทักษะในการใช้โปรแกรม Auto Cad และ Sketch Up ได้ดี สถานที่ปฏิบัติงา…

13 October 2017 | 7:57 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments