สถาปนิก

รับสมัครงาน หางาน สถาปนิก

บจก. สโตนเฮ้นจ์ – ลาดพร้าว, กรุงเทพฯ – ั้งแต่ทำ Feasibility Study, ออกแบบ, Presentation, ประชุมกับลูกค้า เขียนแบบก่อสร้าง และดูแลการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ คุณสมบัติของผู้สมัคร 1 ประสบการณ์ทำงาน 3-5 ปี หรือผู้ที่คิดว่ามีคุณสมบัติสอดคล้อง 2 มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเป็นอย่างดี (3D max/ Autocad / Adobes) 3 มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน, กระตือรือร้น, มีวุฒิภาวะทางความคิดและการกระทำ 4 ต้องการทำงานที่ผสมผสานองค์ความรู้ที่หลากหลาย เพื่อค้นหาผลลัพธ์ของการออกแบบที่ดีที่สุดในแต่ละโครงการ 5 หากมีทักษะในการใช้ Revit จะรับพ…ิจารณาเป็นพิเศษ บรรยากาศในการทำงาน 1 เราเขียนแบบด้วย Revit Based Office และพัฒนา presentation ด้วย 3DMAX + Adobe Family 2 ทำงานในอาคารสำนักงาน ระยะเดินห่างจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินรัชดาภิเษก ประตูทางออก 1&2 ประมาณ 200 เมตร 3 บรรยากาศในการทำงานที่มีความจริงใจ และเคารพซึ่งกันและกันอย่างมืออาชีพ 4 ทำงานด้วยวิธีการระดมความคิดร่วมกัน เพื่อหาผลลัพธ์ของงานออกแบบที่ดีที่สุด 5 ยินดีสอนงานในด้านต่างๆ ทั้งวัสดุ และเทคนิคการก่อสร้าง และแนวความคิดในการออกแบบ อย่างใกล้ชิด หากคุณสนใจที่จะค้นหาศักยภาพที่รอ…

3 September 2016 | 7:07 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments