สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา รับสมัคร ผู้จัดการ

หางาน มองหางาน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา รับสมัคร ผู้จัดการ

จังหวัดสงขลา – สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา รับสมัคร ผู้จัดการ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ เป็นตัวแทนของผู้ประกอบอุตสาหกรรมภาคเอกชนในการประสานโยบายและดำเนินงานระหว่างเอกชนกับรัฐ ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรม ศึกษาและหาทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรมและกิจการที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมสนับสนุน การศึกษา วิจัย วิเคราะห์ ทดสอบ อบรม เผยแพร่วิชาการและเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมให้แก่สมาชิกตรวจสอบสินค้า ออกใบรับรองแหล่งกำเนิดหรือใ…ลขาธิการ และประธานสภาฯ ผู้สนใจสามารถส่งประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน พร้อมสำเนาปริญญาบัตร และประกาศนียบัตรด้านภาษา มาที่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 165 ถนนกาญจนวนิช ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 901100 โทร.074-211902, 074-213141 โทรสาร 074-211902 หรือ E-mail : ftisk@hotmail.com ติดต่อ คุณเสาวลักษณ์ พรเศรษฐ์ ตั้งแต่วันที่ 8 -30 กันยายน 2558 เวลา 8.30 – 16.30 น. (วันเวลาราชการ)…

9 September 2015 | 11:56 pm งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments