สมัคร สัมภาษณ์ ทราบผล พร้อมเริ่มงานทันที ตำแหน่งAdmin Sales ในวันอังคารที่ 27/10/58 รายได้รับเฉลี่ยประจำต่อเดือน 15,000+++ รับลงทะเบียน 08.30น. ณTrue talent center อาคาร Fortune ชั้น 11ตรงข้ามเซ็นทร

สมัครงาน งานใหม่ สมัคร สัมภาษณ์ ทราบผล พร้อมเริ่มงานทันที ตำแหน่งAdmin Sales ในวันอังคารที่ 27/10/58 รายได้รับเฉลี่ยประจำต่อเดือน 15,000+++ รับลงทะเบียน 08.30น. ณTrue talent center อาคาร Fortune ชั้น 11ตรงข้ามเซ็นทร

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) – ประเวศ, กรุงเทพฯ – สวนหลวง, กรุงเทพฯ – ัคร สัมภาษณ์ ทราบผล พร้อมเริ่มงานทันที ตำแหน่งAdmin Sales ในวันอังคารที่ 27/10/58 รายได้รับเฉลี่ยประจำต่อเดือน 15,000+++ รับลงทะเบียน 08.30น. ณTrue talent center อาคาร Fortune ชั้น 11ตรงข้ามเซ็นทร หน้าที่ รับผิดชอบ : 1. บริหารจัดการงานหลังจากที่ Sale ปิดการขายสำเร็จ เพื่อส่งมอบบริการให้แก่ลูกค้าด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง ได้แก่ งานจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัครและอุปกรณ์เช่น SIM เพื่อให้ทีมขายสร้างยอดขายได้บรรลุตามเป้าหมาย 2. จัดการงานด้านการสร้าง Order หลังจากทีมขาย,cm call center ปิดก…ารขายสำเร็จ 3. ติดตามงานค้างติดตั้ง (Pending Order)/เอกสารการสมัครบริการที่มีปัญหาไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด 4. นำรายงานต่างๆในด้านการขายเพื่อวิเคราะห์ตรวจหาและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เช่น Disconnect สวัสดิการ: – ประกันสังคม – ประกันชีวิตอุบัติเหตุกลุ่ม – บัตรประกันสุขภาพ – ส่วนลดซื้อสินค้าทรูลด 50% เป็นต้น อัตรา 7 เงินเดือน 15,000+++ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย – หญิง อายุ 21-35 ปี *** เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือเรียนรด. มาแล้ว 2. -รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 3…

28 October 2015 | 3:40 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments