สมุห์บัญชี ด่วนมาก พัทยา

สมัครงาน งานใหม่ สมุห์บัญชี ด่วนมาก พัทยา

อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี – าตรี สาขาการบัญชี สวัสดิการ 1.อาหารสำหรับพนักงานฟรี 3 มื้อ 2.เซอร์วิสชาร์จ 3.โบนัสประจำปี/แต๊ะเอีย 4.ปรับเงินเดือนประจำปี 5.ประกันสังคม 6.วันหยุดพักร้อน/วันหยุดตามประเพณี/วันหยุดประจำสัปดาห์ 7.ชุดยูนิฟอร์ม เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครงาน ผู้สมัครทุกท่านที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งงานใดๆ กับบริษัท กรุณาแนบเอกสารการสมัครงาน มีรายการดังนี้ คำแนะนำ โปรดเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกใบ และเขียนกำกับว่าใช้ในการสมัครงานเท่านั้น 1. สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา ใบผ่าน…ลักษณะการทำงาน 1. มีความรู้ความสามารถด้านงานบัญชีทั้งระบบ 2.สามารถปิดงบประมาณ งบกำไรขาดทุน ประจำเดือน ประจำปีได้ 3.สามารถใช้โปรแกรม Easyfo ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 4.ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน 5.ทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้ดี 6.ดูแลและมอบหมายงานให้ลูกน้องได้เป็นอย่างดี คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศหญิง/ชาย อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป 2. มีประสบการณ์ด้านบัญชี 5 ปีขึ้นไป 3. สามารถใช้โปรแกรม MS.Office ได้ 4. สามารถใช้โปรแกรม Easyfoได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 5.จบการศึกษาระดับ ปวส.หรือปริญญ…

5 May 2017 | 7:54 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments