สมุห์บัญชี – ปทุมธานี

หางาน งานใหม่ สมุห์บัญชี – ปทุมธานี

ตำบลคลองสอง, อำเภอคลองหลวง, จังหวัดปทุมธานี – บริษัทจัดหางาน เดดิค่า จำกัด ทำหน้าที่เป็นตัวแทนให้กับบริษัทต่างๆ ในการสรรหาบุคลากร ขณะนี้กำลังสรรหาผู้สมัครตามรายละเอียดต่อไปนี้ สวัสดิการ – ตามตกลง ตำแหน่ง : สมุห์บัญชี – ปทุมธานี รายละเอียดของงาน Company: โรงงานประกอบผนังกั้นเสียง และติดตั้ง Responsibility: – ดูแลตรวจสอบงานบัญชีทั้งระบบ – สามารถปรับปรุงและพัฒนาระบบงานด้านบัญชีได้ – ดูแลการทำบัญชี และภาษี ของบริษัทฯ ทั้งระบบ – ปิดบัญชี และทำงบการเงินได้ – สรุปรายรับ – รายจ่าย ประจำเดือน – ดูแลความเคลื่อนไหว และวิเคราะห์เรื่อง…บัญชีต่างๆ ให้กับองค์กรได้ – จัดทำรายงานให้กับผู้บริหาร สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อัตรา เงินเดือน 1 30,000 – 35,000 คุณสมบัติผู้สมัคร – มีประสบการณ์หัวหน้างาน / สมุห์บัญชี / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี – มีความรู้เรื่องระบบบัญชีดีและปิดงบได้ – ประสบการณ์ด้านบัญชีลูกหนี้ / เจ้าหนี้ / กระทบยอดธนาคาร – เคยผ่านงานในสายงาน ด้านโรงงาน – มีความรู้ด้านภาษีอากร ระดับดี / ติดต่อสรรพากรในเรื่อง ต่างๆ – เป็นผู้จัดทำบัญชี ( มี CPD License ) – มีภาวะผู้นำ ละเอียด…

20 November 2016 | 11:32 pm งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments