สวท รับสมัครพยาบาลปฎิบัติงานในกรุงเทพฯ 1 ตำแหน่ง

รับสมัครงาน งานว่าง สวท รับสมัครพยาบาลปฎิบัติงานในกรุงเทพฯ 1 ตำแหน่ง

กรุงเทพฯ – สวท รับสมัครพยาบาลปฎิบัติงานในกรุงเทพฯ 1 ตำแหน่ง สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นองค์กรสาธารณกุศลดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรมตลอดจนให้บริการในด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันเอชไอวี และการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป มีความประสงค์จะรับสมัคร พยาบาล จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ณ คลินิก สวท เวชกรรมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบ…าคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ประวัติส่วนตัว ระบุตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ เลขที่ 8 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2941-2320 ต่อ 135 (นายยงยุทธ) โทรสาร 0-2561-5130 หรือทาง E-mail : และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ที่ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ที่ https…

29 July 2017 | 6:39 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments