สวท รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการปัตตานี 1 อัตรา

สมัครงาน หางาน สวท รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการปัตตานี 1 อัตรา

จังหวัดปัตตานี – มศาสตร์ หรือสาธารณสุขศาสตร์ ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว) สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล สามารถพูดภาษาท้องถิ่นมลายูได้ เป็นบุคคลที่อยู่ในภูมิลำเนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หากมีภูมิลำเนาในจังหวัดปัตตานีอาจได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ มีความคล่องตัวในการติดต่อประสานงาน / ติดตาม และมีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office โปรแกรมต่างๆ ได้ สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้ สามารถขับรถยนต์ได้ ผู้สน…ใจ สามารถสมัครยื่นใบสมัคร หรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมหลักฐานการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ประวัติส่วนตัว ระบุตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ ได้ที่สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานปัตตานี เลขที่ 300/98 หมู่บ้านออมทอง หมู่ 4 ถนนหนองจิก ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 โทรศัพท์ / โทรสาร 073-333-460 หรือทางอีเมล์ salaeh_ys@hotmail.co.th (นายอภิเสก สาและ) หรือ สำนักงานกรุงเทพฯ เลขที่ 8 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลา…

22 November 2017 | 2:08 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments