สวนสัตว์อุบลราชธานี ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายเดือน วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,900 บาท

หางาน หางานใหม่ สวนสัตว์อุบลราชธานี ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายเดือน วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,900 บาท

จังหวัดอุบลราชธานี – ประกาศสวนสัตว์อุบลราชธานี ที่ 3 เรื่อง รับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน องค์การสวนสัตว์ สังกัด สวนสัตว์อุบลราชธานี ด้วยสวนสัตว์อุบลราชธานี องค์การสวนสัตว์ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความประส ค์จะรับสมัครลูกจ้างรายเดือนองค์การสวนสัตว์ ปฏิบัติงานสวนสัตว์อุบลราชธานี จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในฝ่ายอนุรักษ์วิจัยและสุขภาพสัตว์ สถานที่ปฏิบัติงานสวนสัตว์อุบลราชธานี เลขที่ 112 หมู่ 17 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอประกาศรับสมัครลูกจ้างรายเดือนองคการสวนสัตว…ับสมัคร : ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ งานบริหารงานบุคคล สวนสัตว์อุบลราชธานี เลขที่ 112 หมู่ 17 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 วันที่เปิดรับสมัคร : 5 -19 กรกฎาคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม…

3 August 2016 | 6:34 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments