สสจ.ตาก รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวส ทุกสาขา ปริญญาตรี ปริญญาโท เปิดรับสมัคร 7 – 11 กันยายน พ.ศ. 2558

งาน มองหางาน สสจ.ตาก รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวส ทุกสาขา ปริญญาตรี ปริญญาโท เปิดรับสมัคร 7 – 11 กันยายน พ.ศ. 2558

จังหวัดตาก – สสจ.ตาก รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวส ทุกสาขา ปริญญาตรี ปริญญาโท เปิดรับสมัคร 7 – 11 กันยายน พ.ศ. 2558 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1 ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน : 19500 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางด้านคอมพิวเตอร์ 2 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเผนแพร่ประชาสัมพันธ์ อัตราเงินเดือน : 13800 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. ทุกสาขา 3 ตำแหน่ง : นิติกร อัตราเงินเ…ดือน : 18000บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์ วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สถานที่รับสมัคร : งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558 Download File | | |…

4 September 2015 | 5:14 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments