สสจ.สมุทรสงคราม รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข และนายช่างเทคนิค ไม่ต้องมีใบผ่านภาค ก วุฒิ ปวช ปริญญาตรี

งาน งานว่าง สสจ.สมุทรสงคราม รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข และนายช่างเทคนิค ไม่ต้องมีใบผ่านภาค ก วุฒิ ปวช ปริญญาตรี

จังหวัดสมุทรสงคราม – สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ประกาศรับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข และนายช่างเทคนิค รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1 ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชา…ิเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่่ากว่านี้ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางช่างยนต์ ทางช่างกลโรงงาน ทางช่างโลหะ ทางช่างไฟฟ้า ทางช่างไฟฟ้าก่าลัง ทางช่างก่อสร้าง ทางช่างยนต์ทางช่างโยธา ทางช่างอิเล็กทรอนิคส์ทางช่างวิทยุและโทรคมนาคม วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนา…

2 June 2016 | 3:42 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments