สหกรณ์โคนมเชียงราย จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่สัตวบาล และ เจ้าหน้าที่รีดน้ำนมโค

งาน งานใหม่ สหกรณ์โคนมเชียงราย จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่สัตวบาล และ เจ้าหน้าที่รีดน้ำนมโค

สหกรณ์โคนมเชียงราย จำกัด – จังหวัดเชียงราย – ประกาศสหกรณ์โคนมเชียงราย จำกัด ที่อยู่ 104 หมู่ 8 ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย 57250 โทร 053-729432 ,081-2879171 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่สัตวบาล และ เจ้าหน้าที่รีดน้ำนม ด้วย สหกรณ์โคนมเชียงราย จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็น เจ้าหน้าที่สัตวบาล ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สัตวบาล 1.1 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – สำเร็จ หรือ ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปริญาตรี สาขาสัตวศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – เพศ ชาย – อาย…ะสบการณ์ในการทำงานฟาร์มโคนมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 1.2 อัตราค่าตอบแทน – อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท ต่อ เดือน – ทดลองงาน 3 เดือน 1.3 อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา 1.4 มีหน้าที่ประจำฟาร์มโคนมของสหกรณ์ฯ ที่อำเภอขุนตาล – รีดน้ำนมโค รับสมัครถึงวันที่ : 15 กรกฎาคม 2016 ผู้ฝากประกาศตำแหน่งงาน : นางศรีวรรณ ชื่นชูชน ชื่อสถานประกอบการ : สหกรณ์โคนมเชียงราย จำกัด ที่อยู่ติดต่อ : 104 หมู่ 8 ต.ธารทอง อำเภอพาน จ.เชียงราย 57250 เบอร์โทรติดต่อ : 053-729432 ,081-2879171,081-9604963…

2 July 2016 | 5:36 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments