สัตวบาล ( ฟาร์มไก่พันธุ์ จ.ลพบุรี )

สมัครงาน หางานใหม่ สัตวบาล ( ฟาร์มไก่พันธุ์ จ.ลพบุรี )

เบทาโกร – จังหวัดลพบุรี – เครือเบทาโกร เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำของประเทศที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่อาหารสัตว์ ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพเพื่อการส่งออกและจำหน่ายในประเทศ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างหลากหลาย ภายใต้แนวคิด \”เพื่อคุณภาพชีวิต\” โดยมีบริษัทในเครือกว่า 36 บริษัท และพนักงานมากกว่า 27,000 คน ประจำอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศและในต่างประเทศ สัตวบาล ( ฟาร์มไก่พันธุ์ จ.ลพบุรี ) ไม่ระบุ ตำแหน่ง วันที่อัพเดต : 31 ส.ค. 2558 รา…ยละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : เงินเดือน(บาท) : หน้าที่ความรับผิดชอบ : – ควบคุมกระบวนการผลิตลูกไก่ ให้สามารถให้ผลผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพได้ตามเป้าหมาย – ควบคุมให้การผลิตเป็นไปตามระบบคุณภาพที่องค์กรกำหนด – บริหารจัดการทรัพยากรเพียงพอต่อกระบวนการผลิต – ดูแลความเป็นอยู่ สุขอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน และสภาพภูมิทัศน์ของฟาร์ม ตลอดจนมอบหมายงาน ควบคุม บังคับบัญชา แก้ไขปัญหา และบริหารจัดการให้บุคลากรทุกระดับในฟาร์มให้ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นและปลอดภัย สวัสดิกา…

31 August 2015 | 10:52 pm งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments