สัตวบาล – สายธุรกิจภูมิภาค (ประจำฟาร์มสุกรจังหวัดนครสวรรค์บึงน้ำใส)

งาน หางานใหม่ สัตวบาล – สายธุรกิจภูมิภาค (ประจำฟาร์มสุกรจังหวัดนครสวรรค์บึงน้ำใส)

จังหวัดนครสวรรค์ – ะจำฟาร์มสุกรจังหวัดนครสวรรค์บึงน้ำใส) รายละเอียดของงาน – ตรวจเช็คการให้อาหารสุกรแม่ทันธุ์ และพ่อกระตุ้นสัด ตามโปรแกรมที่สัตวแพทย์กำหนด – ตรวจเช็คสุขภาพแม่สุกรเล้าผสมอุ้มท้อง การกินได้ของแม่สุกร พร้อมทั้งการจัดการรักษาสุกรป่วย – ดำเนินการตรวจติดตามการจับสัด ผสมเทียม และเช็คการกลับสัดหลังผสม รวมทั้งตัดสินใจนำแม่พันธุ์หย่านม กลับสัด แท้ง มาผสม – ดำเนินการตรวจติดตามการตรวจการตั้งท้อง และทำรายงานในโปรแกรมการช่วยการจัดการ ได้แก่ โปรแกรมหมอหมู – ตรวจเช็คสุขภาพแม่สุกรเข้าคลอด คะแนนหุ่น พิจารณาการค…นของพนักงานปฏิบัติการ – งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดนครสวรรค์ อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 – 30 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา สัตวศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในด้านการเลี้ยงสุกร มีความรู้เกี่ยวกับ ความสามารถพื้นฐานด้านการผลิตสุกร มีความรู้เกี่ยวกับ ความสามารถพื้นฐานด้านการผลิตสุกร สามารถใช้โปรแกรม MS. Office ได้เป็นอย่างดี สามารถขับรถยนต์ได้ สำหรับตำแหน่งงานนี้ สน…

30 November 2015 | 11:40 pm งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments