สัตวบาล (สายภูมิภาค-กลาง,ฟาร์มสุกร ลพบุรี อ.ชัยบาดาล)

รับสมัครงาน กำลังหางาน สัตวบาล (สายภูมิภาค-กลาง,ฟาร์มสุกร ลพบุรี อ.ชัยบาดาล)

อำเภอชัยบาดาล, จังหวัดลพบุรี – เครือเบทาโกร เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำของประเทศที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่อาหารสัตว์ ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพเพื่อการส่งออกและจำหน่ายในประเทศ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างหลากหลาย ภายใต้แนวคิด “เพื่อคุณภาพชีวิต” โดยมีบริษัทในเครือกว่า 36 บริษัท และพนักงานมากกว่า 27,000 คน ประจำอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศและในต่างประเทศ ( สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ข้อมูลบริษัทได้ที่ ) ตำแหน่ง : สัตวบาล (สายภูมิภาค-กลาง,ฟาร์มสุกร… ลพบุรี อ.ชัยบาดาล) รายละเอียดของงาน – ตรวจเช็คการให้อาหารสุกรแม่ทันธุ์ และพ่อกระตุ้นสัด ตามโปรแกรมที่สัตวแพทย์กำหนด – ตรวจเช็คสุขภาพแม่สุกรเล้าผสมอุ้มท้อง การกินได้ของแม่สุกร พร้อมทั้งการจัดการรักษาสุกรป่วย – ดำเนินการตรวจติดตามการจับสัด ผสมเทียม และเช็คการกลับสัดหลังผสม รวมทั้งตัดสินใจนำแม่พันธุ์หย่านม กลับสัด แท้ง มาผสม – ดำเนินการตรวจติดตามการตรวจการตั้งท้อง และทำรายงานในโปรแกรมการช่วยการจัดการ ได้แก่ โปรแกรมหมอหมู – ตรวจเช็คสุขภาพแม่สุกรเข้าคลอด คะแนนหุ่น – พิจารณาการคัดทิ้งสุกรป่วย…

1 September 2015 | 10:26 pm งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments