สัมภาษณ์ทันที วันที่ 22 ก.ค.59 เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ สาขาตลาดรังษิณา จ.อุดรธานี

งาน งานว่าง สัมภาษณ์ทันที วันที่ 22 ก.ค.59 เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ สาขาตลาดรังษิณา จ.อุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี – กรรม – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – ตรวจสุขภาพประจำปี – โบนัสตามผลประกอบการและผลงานส่วนบุคคล – กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาการทำงานและการฝึกอบรม ฯลฯ ตำแหน่ง : สัมภาษณ์ทันที วันที่ 22 ก.ค.59 เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ สาขาตลาดรังษิณา จ.อุดรธานี รายละเอียดของงาน ตำแหน่งผู้จัดการสาขา – รับผิดชอบบริหารงานสาขา/รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด – ตรวจสอบประวัติลูกค้า – บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ – ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละ…สาขา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (CSO) ชาย/หญิง รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด – ตรวจสอบประวัติลูกค้า – บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ – ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา ตำแหน่ง พนักงานเร่งรัดหนี้สินภาคสนาม – บริหารและควบคุมบัญชีลูกหนี้ สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำสาขาทุกสาขาทั่วประเทศ จังหวัดอุดรธานี อัตรา เงินเดือน หลายอัตรา เงินเดือน+Incentive+ค่าตำแหน่ง+ค่าเดินทาง+อื่นๆ คุณสมบัติผู้สมัคร เพ…

10 July 2016 | 10:39 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments