สัมมนา : เทคนิคบริหารภาษีปี 2016 สำหรับสายการแพทย์

หางาน งานใหม่ สัมมนา : เทคนิคบริหารภาษีปี 2016 สำหรับสายการแพทย์

ไทย – งการแพทย์ (นิติบุคคล) การวางแผนภาษีเงินได้ทางการแพทย์ (บุคคลธรรมดา) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการแพทย์ วิทยากร : คุณณัฐกิจ รับสมบัติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น เจ คอนซัลท์ จำกัด บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารบัญชี-ภาษี ให้กับธุรกิจการแพทย์ / การสัตวแพทย์ อาทิ .. สายธุรกิจการแพทย์เอกชน : บริษัท ศูนย์การแพทย์ราชพฤกษ์ จำกัด , รพ.ผู้สูงอายุและกายภาพบำบัด Chersery Home สายธุรกิจการสัตวแพทย์ : รพ.ส.นนทรี, รพ.ส.ชัยนาท, ศูนย์กายภาพและผิวหนัง PRS Center, บ…าผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการวางระบบบัญชี/ภาษี สำหรับธุรกิจการแพทย์ทุกประเภท ได้จัดการบรรยายในหัวข้อ : “เทคนิคบริหารภาษีปี 16 สำหรับสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจประเภทภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติ และเข้าใจวิธีการคำนวณ และสามารถวางแผนการเสียภาษีที่สอดคล้องกับกิจกรรมขององค์กรอย่างมีประสิทธิภ าพ สามารถวางแผนการเสียภาษีได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และประหยัด ช่วยป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต หัวข้อการอบรม : การวางแผนภาษีเงินได้ทา…

30 September 2016 | 5:29 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments